אושרה תביעה ייצוגית נגד תנובה: שקיות 1 ליטר חלב "התכווצו"

ית המשפט אישר לאחרונה לנהל תביעה ייצוגית נגד תנובה, זאת לאחר שנטען כנגדה כי שיווקה "שקיות ליטר חלב" אשר חלקן מכילות כמות קטנה יותר מהכמות המופיעה על פני האריזה. מנגד, החברה טענה כי מדובר בתקלה נקודתית.

הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה עוד בשנת 2018, במסגרתה טענה התובעת הייצוגית באמצעות עו"ד אביחי נ. ורדי ועו"ד שלמה בן חיים כי ב-22 ביוני 2018, בעת ביצוע קניות במרכול, רכשה התובעת שקית חלב מתוצרת תנובה. כאשר אספה את המוצרים שרכשה מהמשטח שליד הקופאית, חשה כי השקית קלה ועל כן שקלה אותה במשקל שבמרכול. בשקילה התברר כי השקית שוקלת 800 גרם בלבד, בעוד ששקיות מתוצרתן של חברות מתחרות (שאף עליהן צוינה כמות של ליטר חלב) שקלו למעלה מ-1 ק"ג.

התובעת פנתה לשירות הלקוחות של תנובה אשר ביקשה לאסוף את השקית לבדיקה וכך נעשה. לאחר מספר ימים התקשרה נציגת שירות הלקוחות והודיעה לה כי טענתה הייתה מוצדקת ואכן היה חוסר בכמות החלב. לאחר קרוב לחודש רכשה התובעת שוב שקיות חלב מתוצרת תנובה. לתדהמתה, כך נטען, התופעה חזרה על עצמה כאשר שקית אחת שקלה 735 גרם ושקית אחרת 815 גרם, כשאף בפעם זו משקלן של שקיות מקבילות מתוצרתן של המתחרות היה מעל 1 ק"ג. לטענת התובעת, במקום הסבר נאות קיבלה מתנובה מכתב הכולל שובר פיצוי, אותו לא מימשה.

בתשובתה לבקשת האישור טענה תנובה כי היא מייצרת מיליוני שקיות חלב מדי חודש בתהליך תעשייתי ממוכן ומבוקר, תוך שהיא נוקטת שורה של אמצעים לשמירה על תקינות כמות תכולתן. שיעור התלונות בדבר תקלות המתרחשות למרות נקיטת אמצעים אלו הוא מזערי שבמזערי, ותנובה מפעילה לגביהן מנגנון פיצוי זמין, פשוט, ישיר ומלא. לטענתה, תובענה ייצוגית שתאושר לגבי תקלות נקודתיות ואקראיות כאלה תהיה מנוגדת להלכה הפסוקה.

עוד נטען ביחס להיקף הייצור, שיעור התלונות המתקבל לגבי תקלות בתכולתן הוא מזערי. כך לדוגמא, נטען, באותם חודשים הנזכרים בבקשת האישור, בהם יוצרו מעל 10 מיליון שקיות חלב התקבלו אצל תנובה 46 תלונות לגבי חוסר בתכולתן. מתוכן התאפשר לתנובה לבדוק את שקיות החלב רק ב-23 מקרים. מתוכם ב-10 מקרים נמצאה נזילה דקה מהשקיות שהחוסר נגרם בגללה, וב-13 שקיות נמצא חוסר. לטענת תנובה, בנסיבות אלו לא יכול להיות ספק שהטענה של המבקשת לגבי חוסר בתכולת השקיות שרכשה היא מקרה קלאסי של "תקלה נקודתית" אקראית, ולכן ביקשה לדחות את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית.

השופט אודי הקר מבית משפט השלום בבת ים החליט כן לאשר לנהל תביעה ייצוגית נגד תנובה במקרה זה, והורה לחברה להגיש כתב הגנה עד חודש יולי. "מהראיות בתיק אף עולה כי קיים חשש סביר שאמצעי הפיקוח והבקרה הננקטים על ידי תנובה אינם מספקים, ומכאן שאף עולה חשש לכשל רוחבי שאינו נקודתי (בפן הפוזיטיבי). נוכח האמור, המבקשת הוכיחה ברמת ההוכחה הנדרשת בשלב זה של ההליך את עילות התביעה בדבר הטעיה והפרת חובת הגילוי, ואת זכותה הלכאורית לסעדים המבוקשים של השבה ופיצוי", פסק השופט.

נקבע כי חברי הקבוצה יהיו "צרכני תנובה אשר רכשו שקיות חלב מתוצרתה, תוך ששילמו על פי הכמות המופיעה על האריזה, כשבפועל הכילה האריזה פחות מהכמות המצוינת על גבי האריזה". קדם משפט בתביעה נקבע לספטמבר.

עו"ד אביחי ורדי, בא כוח התובעת הייצוגית, מסר בתגובה: "התובענה הייצוגית מצליחה להוכיח פעם נוספת את כוחה ככלי משפטי משמעותי לטובת הצרכן הקטן".

2023-05-31T05:01:52Z dg43tfdfdgfd