תוצאות המינוי הפוליטי: סמנכ"לית משרד האנרגיה מתערבת בעבודה השוטפת של חברת החשמל

פני חודש וחצי קיבל בכיר בחברת החשמל מייל מפתיע. סמנכ"לית בכירה במשרד האנרגיה, שמונתה רק בתחילת מאי, דרשה: העבירו בהקדם לו"ז לקידום משימות לאחר פגישות שביצע ברשויות המקומיות השר אלי כהן. אותה סמנכ"לית, טלי אלבז, שובצה לאחרונה לתפקיד ייחודי במשרד במסלול ייחודי, כשקפצה ישירות מלשכת שר האנרגיה אלי כהן לתפקיד מקצועי בכיר אף שלא היה לה שום רקע בתחום. התפקיד שלו מונתה לא היה קיים קודם לכן, והוגדר כמינוי זמני – מה שאיפשר לתהליך המיון לדלג מעל לנציבות שירות המדינה ולהסתפק במיון פנימי.

בפתיחת המייל כתבה אלבז: "לאחר פגישות של השר והמנכ"ל עם ראשי הרשויות השונים הוצגו מספר צרכים שאנחנו רוצים לקדם ולסייע", ולאחר מכן הוסיפה רשימה ארוכה של רשויות מקומיות, ופירוט של הדרישות שהועלו לגביהן על ידי השר ומנכ"ל משרדו. עיקר הבקשות מתייחסות לנושא הטמנת קווי חשמל בערים ודרישה לקבל מחברת החשמל מידע על הטמנות ברחובות ספציפיים בשורה ארוכה של רשויות מקומיות, כמו אופקים, ירכא, חוף הכרמל ועוד.

באילת, למשל, דרשה אלבז את השלמת פריסת המונים החכמים עד סוף 2024, לבקשת השר. למונים החכמים כמה יתרונות – למשל היכולת לנטר תקלות מרחוק וחיבור לספקי החשמל הפרטיים, שיאפשרו לצרכנים לקבל הנחות בתעריף החשמל. אומנם בעוד כשלושה שבועות תיכנס לתוקף רפורמה של כהן שתאפשר לכל משקי הבית להתחבר לספקי החשמל הפרטיים – אך עדיין ייתכן שיהיו מסלולים מיוחדים שיהיו זמינים רק למשקי בית עם מונים חכמים. השלמת פריסת המונים בכל הארץ צפויה להסתיים ב־2028.

על פניו, אפשר לחשוב שמדובר במהלך עסקים רגיל: השר עורך סיור ברשויות מקומיות, רואה ליקויים ומבקש מחברת החשמל לתקנם. אלא ששיחות שקיים כלכליסט עם בכירים בהווה ובעבר בחברות ממשלתיות ובמשק האנרגיה העלו, כי מדובר במהלך חריג. יתרה מכך, לכלכליסט נודע כי מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר הודיע לעובדיו כי עליהם לנהל את הדיונים המקצועיים מולו ולא מול משרד האנרגיה. משרד האנרגיה אינו אמור להתערב בצורה ישירה בתוכניות העבודה של חברת החשמל, שמתעדפת את הפרויקטים לפי תוכניות עבודה מסודרת המבוססת על שיקולים מקצועיים. משרד האנרגיה אמור לעסוק אך ורק במדיניות רחבה של משק האנרגיה בישראל – למשל מדיניות יצוא הגז הטבעי ממאגרי הגז או קידום הליכי תכנון של תחנות כוח חדשות כדי לעמוד בעלייה בביקושים לחשמל בישראל. בטח לא לשלוח מיילים תפעוליים, שמתעדפים עבודות חשמל ברחובות שונים ברחבי ישראל.

הפרדה בחוק

חוק משק החשמל, המסדיר את העבודה של הגוף המפקח על חברת החשמל, רשות החשמל, קובע במפורש כי בעל רישיון ספק חיוני "ייתן שירות לכלל הציבור בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות וביעילות". כלומר, שיקולים מקצועיים בלבד. גם בחוזר של רשות החברות הממשלתיות מ־2019 יש איסור מפורש על שימוש מכל סוג במשאבי חברה ממשלתית, ואפילו בשמה, לצרכים פוליטיים. האם כהן הכניס שיקולים פוליטיים בהתערבות בתוכניות העבודה של חברת החשמל? אולי לא, אבל בדיוק כדי להימנע מהדילמה הזו קבע המחוקק גבולות גזרה ברורים. השר קובע מדיניות, חברת החשמל מבצעת, רשות החשמל מפקחת.

ההפרדה הזו בין פעילות משרד האנרגיה לחברה הממשלתית המבצעת נועדה למנוע שאלות שעלו לגבי מייל נוסף ששלחה אלבז, בעניינה של העיר נתיבות. מי שעומד בראש העיר הוא יחיאל זוהר, איש ליכוד ותיק. זוהר נבחר לראשות העיר ב־1989 והוא נמצא בקדנציה השמינית שלו בתפקיד. במייל שהועבר לגבי העיר נדרשו בחברת החשמל לדווח על סטטוס חיבור לחשמל של מוסדות חינוך בעיר, וגם על הטמנת קווים. עוד נכתב סעיף בנושא תשלום פיצויים לעירייה על נזקים למדרכות. גם במקרה הזה ייתכן שחיבורם של המבנים והמוסדות הוא הכרחי, אלא שהדרך שבה ההוראות האלה מונחתות ממשרד האנרגיה ולא מהדרג הניהולי בחברת החשמל – פותחת פתח להתערבות משיקולים פוליטיים.

האם התפקיד נחוץ?

המיילים הלא שגרתיים של אלבז לדרג ביצועי בחברת החשמל, תוך התעלמות מכל הדרג הניהולי והפיקוחי על החברה, הם המשך ישיר של סאגת המינוי שלה ושל מנכ"ל המשרד חסר הניסיון בתחום האנרגיה, יוסי דיין, שאף מופקד על ניהול משק האנרגיה בזמן מלחמה. כמו דיין, גם אלבז חסרת ניסיון בתחום האנרגיה ובתפקידה הקודם היתה יועצת פוליטית של כהן. במשרד האנרגיה ובלשכת השר טענו כמה פעמים כי לאלבז ניסיון כמנהלת פרויקטים "בחברות סייבר", אך סירבו למסור באילו חברות ומה היו הפרויקטים.

עם מינויה כבר עלתה שאלת הצורך בתפקיד, וטענות על כך שמדובר בהכנסה של גורמים פוליטיים מטעם השר לדרג המקצועי. אם שרי הממשלה קיבלו בחסות נציב שירות המדינה את הפריווילגיה למנות משנה למנכ״ל משלהם, כעת תפקיד חדש, בחסות המלחמה, איפשר לכהן להציב את אשת אמונו כדרג מקצועי במשרד. גורמי המקצוע במשרד האנרגיה הם בעלי תארים מתקדמים ורקע בתחום, ואמונים על תחומים הנחשבים למורכבים. אלבז הוצנחה לתפקיד שבפועל כבר מבוצע בשני אגפים - אגף אסטרטגיה וחטיבת האנרגיה המקיימת, שרק בפברואר השנה הוקם תחתיה אגף רשויות מקומיות. למרות שבראש האגפים האלו עומדים סמנכ״לים רבי ניסיון, אלבז נכנסת לתחום שלהם ודוחפת לכיוונים שונים מטעם השר, שאף קובע פגישות עם הרשויות המקומיות עבור דרגי המקצוע. אלבז גם עוסקת בסוגיות שיקום חבל תקומה, שכבר מטופל באגף אסטרטגיה, ובסוגיות המצויות באגף הרשויות המקומיות בחטיבת האנרגיה המקיימת.

יש דרך למנוע את המעורבות העקומה בפעילות של חברת החשמל. החברה פועלת, נכון להיום, על פי תוכנית עבודה שאושרה על ידי רשות החשמל ומשרד האנרגיה, אך סובלת מחוסר שקיפות לציבור. בימים אלה במשרד האנרגיה מונחת תוכנית הפיתוח למקטע החלוקה ברשת החשמל, שהוא חלק מרשת החשמל: מהכניסה ליישובים ועד לחיבור משקי הבית לרשת. תוכנית העבודה החדשה, שממתינה לאישור המשרד והשר, אמורה להיות גלויה לציבור ובכך להראות את שלבי העבודה ותעדוף המשימות של החברה.

"קריטריונים מקצועיים"

מחברת החשמל נמסר: "החברה מבצעת עבודות תשתית בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל, ולפי נהלים וקריטריונים הנדסיים מקצועיים. העבודות נעשות גם בתיאום עם משרד האנרגיה ורשויות מקומיות, ומטבע הדברים בהמשך לפניות מצד הרשויות, שלעתים מטופלות במסגרת פגישות עבודה עם ראשיהן, כחלק ממהלך עסקים רגיל. יובהר כי הטיפול בפניות הרשויות המקומיות נעשה באופן שוויוני על פי הקריטריונים והנהלים המקובלים, ללא קשר לזיקה פוליטית כזו או אחרת".

מרשות החשמל נמסר: "הרשות אחראית על הרגולציה וההכרה בעלויות של חברת החשמל, כך בהתאם לחוק משק החשמל ולרישיונה של החברה כספק שירות חיוני. לחברה אמות מידה וקריטריונים ברורים לתעדוף פעולותיה. בחודש האחרון הרשות פרסמה לשימוע ציבורי את התוכנית לפיתוח רשת החלוקה, שהוגשה על ידי חברת החשמל במטרה להבהיר את תעדוף פעולות החברה באופן שקוף שמונגש גם לציבור. ההכרה בעלויות פעולות חברת החשמל מתבצעת בהתאם לאמות המידה הרגולטוריות בלבד".

במשרד האנרגיה בחרו לא להתייחס.

2024-07-10T03:25:03Z dg43tfdfdgfd