פשרה בייצוגית: סלקום תספק בחינם שירות סינון אתרים בשווי 11.8 מיליון שקל

ית המשפט המחוזי בת"א אישר השבוע הסדר פשרה לפיו חברת סלקום תספק למנוייה בחינם לתקופה של חודשיים הטבה בדמות שירות הגנה רשתי (סינון אתרים) בשווי של כ-11.8 מיליון שקל. זאת, במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה בשנת 2020 ועסקה בשירות 43*.

אדם המעוניין לטלפן בלי שמספר הטלפון שלו ייחשף בצידו האחר של הקו יכול להקיש 43* קודם להקשת המספר. סלקום גובה תשלום על השירות, והמבקש טען כי היא עושה זאת שלא כדין וכי לא קמה לה הזכות לקבל תמורה בעדו. כמו כן המבקש טען באמצעות עוה"ד ד"ר ליאת שטיין וחן שטיין כי סלקום לא הודיעה שהשירות יעלה כסף. לחלופין הסכים המבקש כי סלקום יכולה לגבות תשלום מסוים. זאת, משום שפרטים על התשלום צוינו באתר האינטרנט שלה, אבל לגרסתו נכתב שם שגובהו 99 אגורות, שקל ו-1.5 שקלים. לדבריו, הסכום המותר לגבייה, אם בכלל, הוא הנמוך ביותר שננקב שם.

מנגד, טענה סלקום כי הרישיון שניתן לה מתיר לה בפירוש לחייב על שירותים כאלה, וכן בחוזים שעליהם המנויים חתומים. עוד נטען כי מחיר השירות צוין גם בדף המוקדש לשירות באתר האינטרנט, שבו נרשמו בכל חודש בשנת 2020 1,200 ביקורים בממוצע. כשנפתח ההליך הבחינה סלקום כי המחיר לא עודכן בדפים אחרים של האתר מאז אפריל 2019, שבכל אחד מהם ביקרו הגולשים רק 55 פעמים בממוצע בחודש באותה שנה, ותיקנה את השגיאה. למעשה טענה סלקום כי מעטים נחשפו באתר למחיר השירות שלא עודכן.

בסופו של יום, ולאחר תיקון הסדר הפשרה המקורי שהביא בחשבון את הערות השופטת שושנה אלמגור, הוחלט כי סלקום תספק לכלל לקוחותיה שירות הקרוי "רשת בטוחה" לחודשיים בחינם. שווי ההטבה עומד על כ-11.8 מיליון שקל. מדובר בשירות המספק לגולשים המחוברים לרשת של סלקום הגנה בדמות מניעת גישה לאתרים החשודים כאתרי פישינג או כנגועים בנוזקות. בנוסף, על פי הפשרה שאושרה, יועברו חצי מיליון שקל לקרן תובענות ייצוגיות המנהלת כספים הנפסקים בתובענות ייצוגיות.

השופטת אלמגור קבעה כי "הסדר הפשרה המתוקן שהונח לפניי הוא הסדר ראוי, סביר והוגן. בעיניי ההטבה אינה אמצעי לקידום מכירות, מהטעם שלחברי הקבוצה היא משמשת פיצוי הולם, וללקוחות האחרים היא שירות טוב שעם השנים נעשה חיוני יותר ויותר למשתמש ברשת". השופטת קבעה כי סלקום תחל להעניק את שירות "רשת בטוחה" לכל מנוייה הפרטיים 90 יום מיום שפסק הדין ייהפך לסופי. דבר ההטבה ייכתב בראש העמוד הראשון של החשבונית שתישלח ללקוחות חודש לפני תחילתה של ההטבה ולא לאחר מכן. את סלקום מייצג עו"ד דרור ורסנו ממשרד ארנון.

שטיין מסרה בתגובה: "הצלחנו להשיג בתיק הסדר פשרה יפה וראוי, כפי שאף חיווה דעתו על כך בית המשפט המחוזי".

2023-05-24T09:29:16Z dg43tfdfdgfd