משרד ראש הממשלה מקדם: איסור על יבוא ישיר מטורקיה

הצעת מחליטים שהופצה לשרים מציעה לאסור לחלוטין את יבוא הסחורות הישיר מטורקיה, זאת על רקע חרם הסחורות הטורקי עליו הכריז נשיא טורקיה בחודש מאי. הצעד המוצע לא יימנע יבוא של תוצרת טורקית אלא רק ייבוא ישיר מהמדינה

הצעת מחליטים שהופצה על ידי משרד ראש הממשלה לשרים מציעה לאסור לחלוטין את יבוא הסחורות הישיר מטורקיה. מדובר על צעד חריף שמגיע על רקע חרם הסחורות הטורקי עליו הכריז נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן. 

החשש המרכזי הוא שביטול מוחלט של הסחר עם טורקיה יוביל לצמצום התחרות ולעליות מחירים באופן שייפגע בצרכן הישראלי ובמשק, זאת על רקע העובדה שלמרות הצהרות ארדואן סחורה מטורקיה המשיכה להגיע לישראל בדרכים עקיפות. יש לציין כי הצעד הנוכחי שמוצע על ידי משרד ראש הממשלה לא יימנע יבוא של תוצרת שמקורה מטורקיה אלא יימנע ייבוא ישיר מהמדינה.

במסמך שהופץ לשרים נכתב כי "בתגובה לפעולות החד-צדדיות שנקטה הרפובליקה של טורקיה לעצירת הייבוא למדינת ישראל והייצוא ממנה החל מחודש מאי 2024, תוך אפלייתה ביחס לרשות הפלסטינית, מוצע להנחות את שר האוצר לקבוע בצו איסור על יבוא של כל הטובין המגיעים בנתיב ישיר מטורקיה לישראל". כמו כן, מוצע להקים ועדה מייעצת בעניין שינויים בצו "בהתאם להתפתחויות". לפי ההצעה, בראשות הוועדה יעמוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה וחברי הוועדה הנוספים יהיו ראש המטה לביטחון לאומי, מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ומנכ"ל משרד החוץ או מי מטעמם. 

ברקע להצעה נכתב כי "בשנת 2023 עמד היקף הסחר הכולל בין ישראל לטורקיה בסחורות (ללא יהלומים) על 6.2 מיליארד דולר. מתוכו 4.6 מיליארד דולר הם ביבוא סחורות מטורקיה ו-1.6 מיליארד דולר הם ביצוא סחורות מישראל. כתוצאה מעצירת הסחר עם ישראל, סחורה מטורקיה מיובאת כעת לישראל דרך מדינות שלישיות ויצוא נעצר לחלוטין, בעוד יבוא לרשות הפלסטינית מותר. 

"יש לציין כי היבוא הטורקי לרשות הפלסטינית מהווה כ 7% מסך היבוא הטורקי לישראל ולרשות וכי ככלל ביחס לפרטי הטובין על פי סיווג המכס אין תלות של הרשות הפלסטינית ביבוא מטורקיה. בפרוטוקול בדבר יחסים כלכליים, המהווה נספח להסכם עזה ויריחו הוסכם על העיקרון שלפיו אין גבולות מכס בין ישראל לבין רצועת עזה ואזור יריחו, ולפיכך מעבר סחורות בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית אינו כרוך ברישוי ובמיסוי. לעומת זאת, גבולות המכס של ישראל כלפי יתר ארצות העולם הם גם גבולות המכס של הרשות הפלסטינית, ודיני היבוא לישראל הינם גם דיני היבוא לרשות הפלסטינית. צעדיה החד-צדדים של טורקיה מפרים את עקרון מעטפת המכס. הפרה שכזו עלולה לשמש כתקדים עבור מדינות נוספות ובכך לפגוע בביטחון הלאומי של המדינה בפרט בעת הזאת בה נמצאת מדינת ישראל במלחמה. כמו כן ההפרה עשויה ליצור נזקים כלכליים למדינת ישראל בשל האינטגרציה בין השוק הישראלי לפלסטיני".

2024-07-10T10:04:30Z dg43tfdfdgfd