ועדה חדשה בראשות בר סימן טוב תנסה לבלום את הצניחה במספר הרופאים

ועדה חדשה בראשות בר סימן טוב תנסה לבלום את הצניחה במספר הרופאים

הוועדה תבחן את שיטת הקבלה להתמחויות בישראל ואת שיטת הבלעדיות של פקולטות לרפואה על מקומות ההכשרה המעשית של סטודנטים לרפואה ■ שר הבריאות ארבל: "מערכת הבריאות נמצאת במצוקת כוח האדם הקשה ביותר בעשורים האחרונים"

May 31st, 19PM May 31st, 19PM רוני לינדר

משרד הבריאות הודיע על הקמת ועדה לטיפול במחסור ברופאים שצפוי להחריף דרמטית החל מ-2025, בעקבות כניסתה הסופית לתוקף של רפורמת יציב, שפסלה בתי ספר רבים לרפואה במזרח אירופה שנמצאו ברמה לא מספקת. הצניחה במספר הרופאים צפויה לפגוע בעיקר בפריפריה.

בראש הוועדה יעמוד מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ומטרתה לגבש תוכנית להתמודדות עם המחסור באמצעות שילוב של מודלים מהעולם והמלצות שגובשו בנושא בעבר. הוועדה אמורה לסיים את עבודתה עד תחילת נובמבר השנה.

לדברי משה ארבל, שר הבריאות, "מערכת הבריאות נמצאת במצוקת כוח האדם הטיפולי הקשה ביותר שבו הייתה בעשורים האחרונים. משבר זה צפוי להחריף אם לא נתערב ונפעל לתיקון המצב". בר סימן טוב, ראש הוועדה, אמר: "אנחנו חייבים ומחויבים לבצע צעדים אמיצים כדי להבטיח שהציבור ימשיך לקבל את הטיפול המיטבי".

בשני העשורים האחרונים פעלו בישראל לא פחות מעשר ועדות לטיפול בבעיית המחסור ברופאים. למרות הגידול במספר הסטודנטים לרפואה בישראל ופתרונות אד־הוק שונים שנמצאו בשנים האחרונות - ישראל עדיין נמצאת בתחתית ה-OECD מבחינת ייצור עצמי של רופאים ומסתמכת בעיקר על בוגרי חו"ל, ולא מצליחה להדביק את הפער בין קצב הגידול החריג באוכלוסייה לבין היצע הרופאים הנמוך.

פתיחת צווארי הבקבוק

תכנון הרופאים בישראל נתון בידיהם של גופים שונים שלא תמיד משתפים ביניהם פעולה, בלשון המעטה, בהם ההסתדרות הרפואית, האוניברסיטאות, המל"ג, משרד הבריאות ומשרד האוצר. ויכוחים שונים בנוגע לבעלות על המידע או על שיטת הקצאת השדות הקליניים (מקומות ההכשרה המעשית של סטודנטים לרפואה) מעכבים פתרונות שיסייעו להרחבת בתי ספר לרפואה ולהסדרת שיטת הקבלה להתמחות בישראל.

בשנים האחרונות פועל משרד הבריאות לייצר תשתית לתכנון לאומי של כוח אדם רפואי, בין היתר באמצעות שיפור מאגרי הנתונים הנוגעים לרופאים בכלל, ומאגרי הנתונים של מתמחים ברפואה בפרט. עוד הכריז המשרד על הקמת גוף לאומי לתכנון כוח אדם רפואי במערכת הבריאות, שאותו יוביל המשרד. "עתה בשלה העת למסד עבודת תכנון אקטיבית של משק המומחים ולפעול באופן דחוף לפתיחת 'צווארי הבקבוק' והגדלת כמות הרופאים שיהיו עתודת כוח האדם הרפואי. אלו יענו על החוסרים המשמעותיים הקיימים בישראל בחלוקה לנושאים השונים", נמסר מהמשרד.

בין הצעדים שמתכננת הוועדה: ניהול הקבלה להתמחויות, כולל "מנגנונים לעמידה ביעדי הכשרת רופאים בישראל, הקצאת מתמחים, שיבוץ מיטבי ומנגנוני מימון"; וקביעת הצעדים הנדרשים להמשך הגדלת מספר הסטודנטים שלומדים רפואה בישראל, בהם "קביעת מנגנון לניהול לאומי של השדות הקליניים, ביטול הסינופים והבלעדיות, בחינת לימודים אחר הצהריים, לימודים בקהילה ומרכזי סימולציה". מהלכים אלה עשויים להיתקל בהתנגדות מצד הגופים הקיימים, כמו ההסתדרות הרפואית, שמנהלת כיום את תחום ההתמחויות, והאוניברסיטאות, שמנהלות את חלוקת השדות הקליניים בבתי החולים.

עבודת הוועדה תתחלק לשלוש ועדות משנה: ועדה בנושא קביעת מנגנונים להגדלה משמעותית והסדרה לאומית של שדות קליניים לסטודנטים בראשות פרופ' רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב; ועדה בנושא פתיחה והרחבה של השדות הקליניים להתמחות בקהילה בראשות ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים בשירותי בריאות כללית, וד"ר דניאל לנדסברגר, רופא ראשי קופת חולים מכבי; וועדה שלישית בנושא הגדרת מנגנוני העבודה של הגוף לתכנון כוח אדם רפואי בישראל בראשותו של ד"ר ספי מנדלוביץ, משנה למנכ"ל משרד הבריאות.

2023-05-31T16:25:01Z dg43tfdfdgfd