בדרך לשבוע שלישי של שביתה באוניברסיטאות: המו"מ עם המרצים תקוע

בדרך לשבוע שלישי של שביתה באוניברסיטאות: המו"מ עם המרצים תקוע

אף שמשרד האוצר הסיר את רוב דרישותיו מהמרצים, המשא ומתן עמם תקוע ■ עיקר המחלוקת היא סביב דרישת האוצר לצמצם את הזכאות של המרצים שעומדים בקריטריונים מסוימים למענקים, כך שקבלתם תהיה מותנית בביצועים ותהווה תמריץ להצטיינות

May 31st, 13PM May 31st, 13PM ליאור דטל

שבוע וחצי חלף מאז החלה השביתה באוניברסיטאות, והמו"מ בין המרצים למדינה תקוע, אף שרוב הדרישות של האוצר מהמרצים ירדו מן הפרק. הפגישה הקרובה במסגרת המו"מ צפויה להתקיים מחר (ה'), אך בשלב זה נראה כי אין סיכוי שתתרחש בה פריצת דרך שתאפשר לסיים את השביתה עד לסוף השבוע. במקרה כזה, ביום ראשון הקרוב ייפתח השבוע השלישי של שביתת המרצים.

השביתה משפיעה על כ-120 אלף סטודנטים ברוב האוניברסיטאות, כולל האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, אוניברסיטת בר אילן ומכון ויצמן, והיא גורמת לשיבושים קשים בלימודים.

השכר הממוצע של המרצים הבכירים באוניברסיטאות הוא 33 אלף שקל. האוצר והנהלות האוניברסיטאות הציעו למרצים תוספת שכר של 11% עד ל-2027, כפי שקיבלו עובדי ההסתדרות הכללית. פרט לכך, במסגרת ההסכם האוניברסיטאות מציעות לראשונה מענק חתימה בסך 100 אלף שקל לכל מרצה חדש שיתווסף לסגל הבכיר, ואילו מרצים שיחזרו מחו"ל יזכו במענקי קליטה נוספים.

חברי הסגל הבכיר דורשים שהתוספת תהיה גבוהה יותר, אך גם מתנגדים לדרישות הנותרות של האוצר בתמורה לתוספות השכר. בשלב זה אין אפוא הסכמה בנוגע לתוספת השכר, וכן בנושאים מרכזיים נוספים.

אחת הדרישות השנויות במחלוקת של האוצר הייתה לאפשר להעסיק מרצים בחוזים אישיים, ובכך לפגוע בעקרון הקביעות של המרצים. הסגל הבכיר התנגד בנחרצות לדרישה הזאת, וגם הנהלות האוניברסיטאות לא תמכו ביישומה בהיקף משמעותי. באחרונה הסיר משרד האוצר את הדרישה הזאת, ומתקיימים דיונים על העסקת מרצים בחוזים אישיים במקרים חריגים.

סלע המחלוקת העיקרי כרגע הוא סביב דרישת משרד האוצר לבצע שינויים במענקים שמקבלים מרצים שעומדים בקריטריונים מסוימים (מענק קריטריונים) ומעניק למרצים תוספת שכר של כ-13% כיום המענק ניתן למרצים העומסים בלפחות ארבעה מתוך 11 קריטריונים הקשורים לעידוד איכות במחקר ובהוראה. לטענת הוות"ת, כיום רוב המרצים זכאים למענק, ולכן יש לעדכן את הקריטריונים כדי לעודד הצטיינות. חברי הסגל הבכיר טוענים שצמצום מספר חברי הסגל שמקבלים את המענק יוביל לפגיעה גבוהה יותר בשכרם ביחס לתוספת שיקבלו בעקבות הסכם השכר.

רשימת הדרישות הנוספות של המרצים כוללת הסדרת הוראה מקוונת ושימוש בחומרים מקוונים של המרצים – סוגיה שעלתה לסדר היום במעבר ללמידה מקוונת בתקופת הקורונה. מדובר בנושא סבוך שמעורר ויכוחים במכללות ובאוניברסיטאות, ועד כה לא התקיים בו דיון משמעותי במסגרת המו"מ עם האוצר.

2023-05-31T11:10:16Z dg43tfdfdgfd