ההאטה בצריכה מחריפה: רכישות בכרטיסי אשראי ירדו ב-1.3%

ההאטה בצריכה מחריפה: רכישות בכרטיסי אשראי ירדו ב-1.3%

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על האטה בצריכה הפרטית, שנובעת ככל הנראה מעליית הריבית במשק ■ בסעיף השירותים נרשמה ירידה חדה של 7.8% ■ למעט בתקופת הקורונה, לא נרשמה ירידה ברכישות בכרטיסי אשראי מאז 2011

May 31st, 13PM May 31st, 13PM נתי טוקר

מתגברים הסימנים להאטה בפעילות במשק: במהלך פברואר עד אפריל נרשמה ירידה של 1.3% בסך הרכישות בכרטיסי אשראי בישראל לעומת נובמבר 2022 -ינואר 2023 – כך עולה מנתונים שפירסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסעיף השירותים, שכולל יותר מ-20% מסך הרכישות, נרשמה ירידה חדה יותר של 7.8%.

נתוני הלמ"ס מצביעים על האטה בצריכה הפרטית, שעשויה לנבוע מעליית הריבית במשק – צעד שנועד לרסן את הביקושים. מתחילת השנה המשיך בנק ישראל להעלות את הריבית עד לרמה של 4.75% בהחלטה האחרונה בשבוע שעבר.

הירידה ברכישות בכרטיסי אשראי חריגה מאוד. למעט תקופת הקורונה, אז נרשמה האטה בגידול ברכישות בכרטיסי אשראי לאור תקופת הסגרים, לא נרשמה ירידה ברכישות לפחות מאז 2011. נתוני הלמ"ס מציגים את מגמת הרכישות, בניכוי עונתיות ותנודות אחרות. נתוני הירידה מוצגים בחישוב שנתי – כלומר מה היה קורה אילו הירידה התלת-חודשית הזו הייתה נמשכת לאורך שנה מלאה.

הירידה בסך המכירות בקצב שנתי של 1.3% מגיעה לאחר שבנובמבר-ינואר נרשמה עלייה של 1.4% ברכישות בכרטיסי אשראי. בחלוקה ענפית, רכישות המזון והמשקאות, המהווה 15% מסך הרכישות – המשיכו לעלות ב-1% בתקופה זו, אך נתון זה משקף האטה חריפה לעומת עלייה של 5.6% בנובמבר 2022 עד ינואר 2023.

ענף המוצרים ושירותים אחרים – שכולל 47% מסך כל הרכישות – עלה גם הוא בשיעור של 3.5%, אך עדיין משתקפת מגמת האטה בעלייה בסעיף זה לעומת עלייה של 4.8% בנובמבר 2022 עד ינואר 2023. סעיפים בולטים בתוף ענף זה ירדו באופן חד. כך, נרשמה מגמת ירידה של כ-4% של דלק, חשמל וגז; ירידה של 7.4% בענף ציוד ושירותי תחבורה; ירידה של 1.4 בשירותי תקשורת; ומנגד עלייה של כמעט 40% ברכישות מחשבים ותוכנה.

בענף מוצרי התעשייה – המהווה 17% מהרכישות וכולל מוצרים כמו הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ורהיטים – נרשמה ירידה של 4.7% ברכישות. הירידה החדה ביותר נרשמה כאמור בענף השירותים של 7.8%, כאשר בתוך ענף זה נרשמה ירידה של כמעט 10% ברכישות בתחום הפנאי והבילוי, וירידה של 4.6% בתחום הביטוח.

הירידה ברכישות בכרטיסי אשראי עשויה להשפיע באופן רחב יותר על המשק הישראלי. הירידה עשויה לגרום לירידה בהכנסת המדינה ממע"מ, וכן עשויה לגרום להאטה בצמיחה במשק.

2023-05-31T10:24:48Z dg43tfdfdgfd