נפתחה המערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין המלחמה

נפתחה המערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין המלחמה

לעסקים בכל הארץ ניתנת אפשרות להגיש בקשה במסלול "הוצאה מזכה" ■ לעסקים הממוקמים ביישובים נבחרים ניתנת אפשרות לבחור בין שלושה מסלולים ירוקים, המציעים פיצוי מוגדל, לבין מסלול "הוצאה מזכה" ■ לעסקים הממוקמים ביישובי ספר ניתנת אפשרות לבחור בין מסלול אדום, המאפשר קבלת פיצוי מלא, לשאר המסלולים

November 19th, 21PM November 19th, 21PM TheMarker

רשות המסים הודיעה על פתיחת המערכת המקוונת להגשת תביעות נזק עקיף בגין המלחמה, בכל מסלולי הפיצוי - בהתאם למיקום העסק ולמידת הפגיעה של המלחמה במחזור העסקאות.

לעסקים בכל הארץ ניתנת אפשרות להגיש בקשה במסלול "הוצאה מזכה"; לעסקים הממוקמים ביישובים נבחרים ניתנת אפשרות לבחור בין 3 מסלולים ירוקים, המציעים פיצוי מוגדל, לבין מסלול "הוצאה מזכה"; לעסקים הממוקמים ביישובי ספר, לפי הגדרתם בחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, ניתנת אפשרות לבחור בין מסלול אדום, המאפשר קבלת פיצוי מלא, לשאר המסלולים.

מסלול "הוצאה מזכה" תקף לחודשים אוקטובר-נובמבר 2023, ובו יפוצו עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף שקל עד 400 מיליון שקל, וקיימת ירידה במחזור של יותר מ-25% לדיווח חד-חודשי או 12.5% לדיווח דו-חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

במסלול ירוק "שכר", העסקים יפוצו בסכום קצוב של 520 שקל ליום בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה ב-31-7 באוקטובר, מסיבות שצוינו בתקנות - לרבות משום שפונה מביתו בהחלטת ממשלה.

במסלול ירוק "מחזורים", העסקים יפוצו בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2.5 מיליון שקל למפוצה.

עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול דומה למסלול יישובי הספר. עבור חקלאים בטווח של 40-20 ק"מ מגבול הרצועה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד בחודש אוקטובר. במסלול זה יש תקרה של 3 מיליון שקל למפוצה.

המסלול האדום מאפשר לעסקים ביישובי ספר לקבל פיצוי מלא בגין אובדן הכנסה או הפסד שנגרמו להם כתוצאה מנזקי מלחמה או פעולות איבה.

מרשות המסים נמסר כי תביעות במסלול "הוצאה מזכה" ובמסלולים הירוקים, אשר אינן מצריכות בדיקה מדוקדקת, ייענו תוך מספר ימי עסקים.

למערכת הגשת התביעות

2023-11-19T19:53:15Z dg43tfdfdgfd