במקום לגעת בכספים הקואליציוניים, האוצר קיצץ חצי מיליארד שקל מתקציב ההשכלה הגבוהה

במקום לגעת בכספים הקואליציוניים, האוצר קיצץ חצי מיליארד שקל מתקציב ההשכלה הגבוהה

משרד האוצר הביא לאישור של ועדת הכספים קיצוץ של 470 מיליון שקל בהשכלה הגבוהה כדי להקים את מנהלת תקומה לשיקום היישובים בנגב המערבי — אך דחה קיצוץ נוסף בסך 274 מיליון שקל מאחר שהוא היה מבוסס על כספים קואליציוניים * מכיוון שהקיצוץ השני נדחה, הקיצוץ בהשכלה הגבוהה לא ייצא לפועל בינתיים – והתקציבים לא יגיעו למנהלת

November 17th, 10AM November 17th, 10AM ליאור דטל

על רקע סירובו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', להשתמש בכספים הקואליציוניים, אישרה שלשום (ד') ועדת הכספים של הכנסת קיצוץ של 470 מיליון שקל בתקציב למערכת ההשכלה הגבוהה.

גורמים במשרד האוצר אומרים כי הקיצוץ אינו צפוי לצאת לפועל אף שכבר אושר. לדבריהם, אישורו בוועדת הכספים הוא צעד טכני — ובהמשך יימצא מקור חליפי שלא יפגע בתקציבי ההשכלה הגבוהה.

הכסף נועד להקמה של מנהלת תקומה, לשיקום היישובים בנגב המערבי לאחר מתקפת 7 באוקטובר ולסיוע לתושביהם. עם זאת, מכיוון שקיצוץ נוסף הנדרש להקמה של המנהלת לא אושר, היא נותרה בינתיים ללא מענה — וכעת גם תקציב ההשכלה הגבוהה בסכנה.

הקיצוץ בתקציב ההשכלה הגבוהה הוצע כפתרון זמני שיאפשר להתניע את הליך הקמת המנהלת. עם זאת, ההקמה מתעכבת בגלל ויכוח נוסף על הצורך בתקציב נוסף בסך 274 מיליון שקל להקמת המנהלת.

במשרד האוצר טוענים כי אם ההקמה של המנהלת והפיצויים לתושבי הדרום לא ימומנו מהכספים הקואליציוניים, משרד האוצר יידרש לבצע קיצוץ בתקציבי משרדי הממשלה בכל מקרה

משרד האוצר הגיש לוועדת הכספים גם בקשה לאישור הקיצוץ הנוסף, הקטן יותר, אבל משך אותה לפני שאושרה. הבקשה נמשיכה מכיוון שהייתה מבוססת בחלקה על שימוש בכספים קואליציוניים שהיו מיועדים לעבור לחינוך החרדי והדתי.

בגלל הסירוב לקצץ בכספים הקואליציוניים, לא ניתן בינתיים להוציא לפועל את הקיצוץ בתקציבי ההשכלה הגבוהה. במשרד האוצר טוענים כי אם ההקמה של המנהלת והפיצויים לתושבי הדרום לא ימומנו מהכספים הקואליציוניים, משרד האוצר יידרש לבצע קיצוץ בתקציבי משרדי הממשלה בכל מקרה.

גורמי מקצוע במשרד האוצר מציעים להשתמש בכספים קואליציוניים שטרם נוצלו כדי להקים את המנהלת, ואילו שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מעוניין לשמור על חלק גדול מהכספים הקואליציוניים – בעיקר אלה המיועדים לחינוך החרדי – ומציע למצוא מקורות אחרים, לרבות על ידי פריצת מסגרת התקציב.

מנהלת תקומה היא הגוף האמון על שיקום הנגב המערבי, בנייה מחדש והבראה של היישובים באזור. היא אמורה לפעול ב-45 יישובים, בארבע מועצות אזוריות ובעיר שדרות.

2023-11-17T08:33:56Z dg43tfdfdgfd